(Läs texten med nyhetsläsar röst, bäst så!)
 
Forskare har nyligen återupptäckt en art djupt in i skogarna utanför Göteborg. Det var länge sedan man senast såg arten och återupptäckten ses som ett stort genomslag för forskningen. 
 
Denna art bygger sig små bon i gamla ladugårdar i skogen där hon livnär sig på vatten, te, Ipren och värme från sitt täcke. Man finner henne oftast ihopkrypt under täcket där den suger upp värmen för att överleva, hon ger också ifrån sig gnyenden och klagoljud med jämna mellanrum, hon hostar även ofta vilket kan skrämma de som vill se henne. 
Man har bestämt sig för att kalla arten för erikum sjukilidae, som på svenska blir Sjuka Erika. Hon känns lättast igen på sin tvåbenta gång och brunlockiga päls. Hon har även två vaktkatter som biter besökare i tårna om de hotar matte.